Myrkytystietokeskus säilyttää asemansa internetin aikakaudellakin

Neuvoja jo vuodesta 1961

Jos olet epävarma onko pihallasi kasvava kasvi tai sieni myrkyllinen, tai epäilet lapsen maistaneen vaikkapa saippuaa tai koirasi syöneen lääketabletin, on Myrkytystietokeskus oikea paikka soittaa toimintaohjeita tilanteeseen. Suomen Myrkytystietokeskuksen toiminta on käynnistynyt jo vuonna 1961. Vuodesta 2015 saakka se on kuulunut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alaisuuteen, ja vastuu sen rahoituksesta jakaantuu sairaanhoitopiireille suhteessa väestön lukumäärään.

Myrkytystietokeskus palvelee kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden, ja eniten näkyvä työ on nimenomaan puhelinpalvelussa. Tänä päivänä Myrkytystietokeskukseen tulee ja siellä vastataan noin 40 000 puheluun vuosittain, ja puheluiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana jopa hieman kasvanut. Tällaisella aikakaudella, jolloin kaikki tieto löytyy ja haetaan internetistä, tuntuu kasvaneiden puhelinkyselyiden kehitys peräti erikoiselta. Myöskään Myrkytystietokeskuksessa tarkka syy tähän ei ole selvillä.

Yhtenä syynä arvellaan olevan se, että haluttaessa nopeasti ja taatusti luotettavaa tietoa, ei internetin hakukone olekaan se kaikkein nopein ja luotettavin tietolähde, sillä tiedon, myös erheellisen, määrä on netissä valtava. On siis helpompi soittaa ja puhua varmasti asiantuntevan henkilön kanssa kun hätä on suurin sen sijaan että etsittäisiin keskustelupalstoilta sitä oikeaa tietoa. Myrkytystietokeskuksen puheluihin on vastaamassa aina tehtävään koulutettu lääkealan ammattilainen eli farmaseutti, ja virka-aikaan myös lääkäri. Myös öisin ja viikonloppuisin puheluihin on vastaamassa farmaseutti. Myrkytystietokeskuksella on myös ajanmukaiset internetsivut, ja tietokanta toimii sähköisesti, mutta hoitoonohjaus-algoritmeillä ei ole tarkoitus korvata puhelinpalvelua jatkossakaan.

Laaja tietokanta

Myrkytystietokeskuksen toimintaan sisältyy puhelinneuvonnan antamisen lisäksi myrkytystietokannan ylläpito ja täydentäminen, uuden tiedon hankkiminen ja käsittely, sekä välittäminen eteenpäin. Tämän lisäksi se päivittää varajärjestelmänä toimivaa vanhaa korttitiedostoa, johon kuuluu noin 40 000 paperikorttia. Tietokannassa on tiedot muun muassa Suomessa myytävien lääkkeiden ja kemikaalien koostumuksen lisäksi tietoja kasveista ja sienistä, sekä kymmenien muiden myytävien tuotteiden kemikaalitiedot. Myrkytystietokeskuksen aloittamisen jälkeen myrkytyskuolemat aluksi laskivat, ja 1980 -luvun jälkeen vahingossa tapahtuneet myrkytyskuolemat ovat olleet aniharvinaisia.

Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero on 09 471 977 ja siellä palvellaan mihin vuorokauden aikaan tahansa, ja tietoa on löydettävissä myös http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx