Toimivat verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä keinoista vastata alati kasvavaan kilpailuun alalla kuin alalla. Asiakkaat liikkuvat nykypäivänä yhä enemmän Internetissä ja palveluiden digitalisoituminen on nostanut verkkosivujen toiminnan tärkeyden aivan uuteen valoon. Verkkoisännöintipalvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaalleen mahdollisimman monipuoliset työkalut verkkosivujen luomiseen ja ylläpitämiseen vastineeksi tietystä rahamäärästä, minkä asiakas verkkoisäntäpalvelulle maksaa kuukausittain tai vuosittain. Esittelemme seuraavaksi neljä yleisintä verkkoisäntätyyppiä sekä niiden hyvät ja huonot puolet.

1. Jaettu verkkoisännöinti

Jaettu verkkoisännöinti on kaikkein edullisin ja siksi erinomainen vaihtoehto aloittelevalle verkkosivujen ylläpitäjälle. Jaettu verkkoisännöinti on yksinkertainen käyttää ja tarjoaa ympärivuorokautista asiakaspalvelua sekä mahdollisuuden kustomoida ja päivittää asiakkaan tilaus omien mieltymysten mukaisesti. Jaetun verkkoisännöinnin resurssit ovat kuitenkin rajalliset johtuen siitä, että palvelua jaetaan samanaikaisesti muiden kanssa. Jaetun verkkoisännöintipalvelun turvallisuus voi myös horjua, mikäli saman palvelimen jakamat toiset verkkosivut joutuvat hakkerin kynsiin.

2. Dedikoitu verkkoisännöinti

Tämä palvelu nimensä mukaisesti tarjoaa palvelimen vain yhden asiakkaan käyttöön. Tämän vuoksi dedikoitu palvelin tarjoaa myös erittäin kattavat käyttöoikeudet, suuren määrän muistitilaa sekä tehokkaan prosessorin, jotka takaavat verkkosivujen monipuolisen toiminnan hyvinkin vaativaan käyttöön. Verkkosivujen ylläpitäjällä on täydellinen hallinta sekä sivujen toiminnasta että mahdollisuus verkkopalvelimen jälleenmyyntiin. Palvelun monimutkaiset toiminnot eivät kuitenkaan sovi aloittelijalle, sivujen ylläpitämiseen ja palvelun käyttöön kuluu enemmän aikaa sekä palvelu on kaikista vaihtoehdoista kaikkein kallein.

3. Pilvipohjainen verkkoisännöinti

Pilvipohjainen verkkoisännöinti ei ole riippuvainen yhdestä tietystä palvelimesta ja sen vuoksi pilvipalvelin voi pienentää tai kasvattaa verkkosivujen vaatimia resursseja käyttötarpeen mukaan. Pilvipalvelin tarjoaa turvallisen ja luotettavan vaihtoehdon verkkosivujen ylläpitämiseen ja sen tietoturvavuodot ovat pienemmät muihin palvelimiin verrattuna. Se myös tarjoaa helpotusta laitteisto- sekä henkilöstökustannuksiin ja täysvaltaisen sivuston hallinnan ja ylläpitämisen. Pilvipalvelin vaatii kuitenkin vakaan internetyhteyden sekä on hyvin riippuvainen pilvilaskennan käyttöalustasta.

4. VPS-verkkoisännöinti

VPS-verkkoisännöintipalvelu (Virtual Private Server) toimii jaetun ja dedikoidun verkkoisännöinnin välimaastossa. VPS on edullisempi vaihtoehto kuin dedikoitu verkkoisännöinti, sillä sen pääpalvelin jaetaan useampaan pieneen palvelimeen, joista jokainen toimii itsenäisesti ja näin ollen se tarjoaa paremman suorituskyvyn ja vähäisemmän tietoturvariskin kuin jaettu palvelin. VPS-palveluun siirtyminen on oiva vaihtoehto, kun jaettu verkkoisännöinti ei enää riitä ylläpitämään verkkosivujen toimintaa.