Yritykset panostavat digitalisointiin

Ratkaisuja kilpailukyvyn lisäämiseksi

Yritykset hakevat jatkuvasti lisää kilpailykykyä, ja digitalisointi on monilla aloilla yksi tämän päivän tärkeimmistä kilpailukykyä lisäävistä ratkaisuista. Peräti 69 prosenttia suomalaisista yrityksistä sanoo investoivansa digitaalisiin ratkaisuihin seuraavien kahden vuoden sisällä. Tämä tarkoittaa monelle täysin uusien palvelumallien ja liiketoimintamallien luomista.

Oulun yliopisto ja VTT tekivät aiheeseen liittyvän selvityksen (Hallittu digiloikka -DigiLeap), jossa kartoitettiin suomalaisyritysten haasteita, tavoitteita ja näkemyksiä digitalisaatioon liittyen. Puolet vastaajista oli pieniä alle 10 henkilön yrityksiä. Tällä hetkellä 77 prosentilla yrityksillä on käytössä suomenkieliset internet -sivut, sähköinen laskutus 71 prosentilla yrityksistä ja jotain osallistumista sosiaaliseen mediaan 56 prosentilla yrityksistä. Sähköinen palaute- ja yhteydenottokanava on 54 prosentilla yrityksistä sekä tietoturvaratkaisuja käytössään 54 prosentilla yrityksistä. Tulevaisuuden välineinä koettiin muun muassa data-analytiikka ja tekoälyratkaisut sekä erilaiset mobiilisovellukset.

Kilpailijat ovat lähempänä

Digitalisaation koettiin vaikuttavan vahvasti yrityskulttuuriin , sillä vastaajista 83 prosentin mielestä sillä on vaikutusta, ja johdon sitoutumista sen koettiin edellyttävän 78 prosentin mielestä. Vastaajista 84 prosenttia myös koki, että yritysjohto on miettinyt digitalisaation vaikutusta yrityksen toimintaan. Lisääntyvää yhteistyökumppaneiden ja verkostojen tarvetta digitalisoitumisessa koettiin olevan 80 prosentin mielestä vastaajista.

Digitalisaatio on lyhentänyt etäisyyksiä ja tuonut maailmaa ja markkinoita lähemmäksi, ja valtaosa kyselyyn vastanneista kokikin, että digitalisaation myötä on yritys saanut lisää kilpailjoita. Toisaalta mahdollisuuksien ja uhkien kartoitus on helpottunut, ja niihin liittyvän tiedon hankinta on vain muutaman napin painalluksen takana.

Yrityskulttuurit ovat olleet ja tulevat jatkossakin olemaan muutospaineiden alla, sillä esimerkiksi sekä johdon että henkilöstön osaamisessa, toimintatavoissa ja digitalisissa työkaluissa tarvitaan muutosta ja lisäosaamista jos haetaan lisää kilpailukykyä. Myös koko organisaatiokulttuuri voi vaatia päivitystä, samoin yrityksen liiketoimintaprosessit voivat olla auttamatta jääneet jälkeen ajasta.

Muutokset yrityksessä voivat olla niin suuria, että niissä mukana pysyminen voidaan kokea vaikeaksi ja luovan sekä johdolle että henkilöstölle jopa liikaa paineita. Etenkin yrityksissä jossa on eri-ikäisiä työntekijöitä laajassa mittakaavassa, voi olla vaikeaa huomioida henkilökunnan kiinnostuksen ja osaamisen lähtötaso kun kyseessä ovat digitaaliset prosessit. Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan tukea ja osaamista ja henkilöstöä innostavaa asennetta.